”Eg er som vel du veit, ein fjellets mann, Og difor dreg til fjells så tidt eg kan, Aa friska meg paa fly og bratte bryn Og sjå ikring meg alle store syn"

Fra Pantebrev.

Eidsbugarden Vel

Siden for alle Eidsbugard-entusiaster

Aasmund Olavsson Vinje

Vinterparkering:

Trykk på lenken:

Tyin-parkering

 

Fv 252 og brøyting

Fv 252 mellom Tyin og Eidsbugarden åpner normalt etter vinterstenging andre fredag i juni, og holdes åpen til snøen kommer for alvor om høsten. Normalt skjer dette i andre halvdel av oktober.

Elektrisitet til hyttene i området

Velforeningen tok i 2004 initiativ til å få fremført strøm til hyttene i området. I denne forbindelse ble det nedsatt to komiteer som samarbeidet med Vang Energi om gjennomføringen av prosjektet. Alle fremføringer er gjort uten luftspenn.

Det er lagt opp ekstra tilkoblingsbokser og kabler, slik at de hytteeiere som ikke var interessert i å få lagt inn elektrisitet i første runde, kan få anledning til å koble seg til på et senere tidspunkt.

Nye hytteeiere som er interessert i å legge inn strøm må ta kontakt med Vang Energi

Hytteveiene

Totalt er det i området vel fem kilometer med private fellesveier og to private veibroer i hyttefeltene. Disse veiene og broene eies av hytteeierne i fellesskap. Eidsbugarden Velforening fungerer som veilag og vedlikeholder veier og broer på vegne av fellesskapet.

For å dekke kostnadene ved vedlikehold av veier og broer betaler hytteeierne en årlig veiavgift som for tiden (i 2022) er kr 900,-. Alle hytteeiere, også de som av en eller annen grunn måtte ønske å ikke være med i velforeningen, er ifølge veilovens § 54 og § 55 pliktige til å være med å bidra til felles vedlikehold.

Det føres et eget regnskap for drift og vedlikehold av fellesveiene, og forskjellen mellom innbetalt veiavgift og vedlikeholds- og driftskostnader, blir ført mot et veifond.

De fleste av veiene er dårlig fundamentert og tåler ikke kjøring med tunge biler før de har tørket opp. Snøfonner som stenger veiene på forsommeren, blir derfor ikke brøytet bort.

Veibommer

Velforeningen har satt opp låste veibommer på tre av veiene i området.  Dette er gjort for å øke sikkerheten både for personer og eiendommer.

Nøkler til bommene fås kjøpt hos hytteeier Ivar Alm (tlf 917 38 674). Dette er betinget av at veiavgift er betalt.

Beltebiler

Vintertransporten mellom Tyin og Eidsbugarden foregår med beltebiler som eies og driftes av Jotunheimen og Valdresruten AS (JVB). Beltebilruten starter normalt midt i februar og beltebilene fortsetter å kjøre frem til ca 1. mai. Med unntak av i påskeuken må plass bestilles enten på telefon nr 61365900 eller på internett (jvb.no). Rutetabell og mer informasjon finnes også på jvb.no

Beltebilene kjører langs Fv 252 frem til Fondsbu og stopper også for å sette av folk og bagasje ved innkjøringen til Torshamarfeltet og Sløtafeltet.

Beltebilene har enerett på persontransport fra midten av februar og frem til 1. mai. De har vært i sammenhengende drift siden 1948, og er meget viktig for hyttesamfunnet på Eidsbugarden.

Hytteservice

JVB driver også hytteservice i Eidsbugarden-området. Denne servicen omfatter blant annet:

 
Hytteservice kan bestilles på telefon 61 36 59 00 eller 911 11 161 (ikke SMS) eller på nettet sammen med plass på beltebilen.

 

Offentlig kommunikasjon

For de som bor i nærheten av Oslo og Bergen eller langs E16 er det mulig å reise helt frem til hytta med offentlig kommunikasjon både sommer og vinter. For informasjon sjekk jvb.no på internett.

Om sommeren driver JVB båtrute på Bygdin med ærverdige MB Bitihorn, som har trafikkert strekningen i mer enn 100 år.

Turmuligheter, stier og skiløyper

Turmulighetene er nesten ubegrensede. Informasjon om turer og ruter finnes på web-siden UT.no, som er laget av Den norske Turistforening og NRK, og i turartikler i blant annet Eidsbugarden Budstikke.

Eidsbugarden er om sommeren tilknyttet DNT’s meget omfattende nett av T-merkede stier og om vinteren nettet av kvistede skiløyper.

Tilbudet av preparerte skiløyper er meget begrenset.

 

Eidsbugarden Budstikke
 
Inkludert i medlemskapet får alle medlemmer av EV Eidsbugarden Budstikke, som kommer ut med tre nummer i året og antagelig er Norges fineste ”hytteavis”. Her finnes stoff om Eidsbugarden og Jotunheimen, intervjuer, turartikler, historisk stoff fra fjellet og masse annet interessant lesestoff.

For ikke-medlemmer koster abonnementet kr 250,-.

Nyhetsbrev på e-post

EV sender også ut nyhetsbrev på E-post til alle medlemmer. Disse nyhetsbrevene blir sendt ut ved behov for å informere om saker og nyheter som kan være av interesse for hytteeierne.

Hjemmeside

EV’s hjemmeside heter eidsbugardenvel.com
Her finnes blant annet kart over hytteområdet.

Organisering av Velforeningen

EV ledes av et styre på fem til syv personer. Styreleder velges for et år, mens de øvrige medlemmene velges for to år. Styrearbeidet er både faglig interessant og sosialt hyggelig.

E-postadressene er:styret@eidsbugardenvel.com og kasserer@eidsbugardenvel.com

Styremedlemmenes navn, telefonnummer og e-postadresse finnes på foreningens hjemmeside og i Eidsbugarden Budstikke.

Her finnes også navnet på medlemmene av valgkomiteen, som alltid er takknemlige for forslag til nye styrekandidater.

Medlemskontingent

Medlemskontingenten utgjør for tiden ( i 2022) kr 360,-.

 
Styret i Eidsbugarden Velforening 2022:

Styreleder:
Trond Morten Helgesen Øyavegen 63, 2030 Nannestad, Tlf: 907 78 436
trond.morten.helgesen@gmail.com


Styremedlemmer:
Gudmund Knudsen Øvre Smestadvei 29, 0378 Oslo, Tlf: 905 35 463
gkn@bahr.no

Økonomiaansvarlig:

Hilde Rognerud Trulsrudlia 15, Lommedalen, Tlf: 952 68 717
hilde.rognerud@coop.no


Marianne Bang Hansen Rektorhaugen 5, 0876 Oslo, Tlf: 957 09 684
marianneha@mac.com


Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs Nedre Fjærholmvei 75, 3132 Husøysund,Tlf: 990 25 350
Ingeborg.eikenaes@gmail.com

 

Valgkomiteen til styret i Eidsbugarden Velforening:

Christian Schjoldager
Gry Frøysaker
Joan Løvaas

 

Siden er delvis oppdatert medio nov.2022
Stein Sannerud

Vinje ble svært glad i det fjellområdet som han kalte Jotunheimen , og som siden er blitt det offisielle navnet. Det er hentet fra norrønt og betyr ''kjempenes bosted''. Vinje uttalte ofte at når han var død, ville hans sjel sette seg på toppen av Falketind. Det er grunnen til at Vinjehodet i granitt ved Eidsbugarden hotell er vendt mot Falketind.
I 1868 fikk Aasmund Olavson Vinje satt opp ei hytte ved det gamle Eidsbu standplass. Han kalte hytta Eidsbugarden. Senere har den blitt hetende Vinjebue. Denne var opphavet til det nåværende Eidsbugarden hotell.
Vinje ble kalt Jotunheimens første ”landnaamsmann og odelsmann”.
Det er sagt om Vinje at ”ingen Norsk skald hev lagt so mykje av høgfjellet inn under diktingi si som han”. Det mektige synet av tindene og breene har inspirert både han og mange andre kunstnere.

Velkommen til Eidsbugarden!

Velkommen som hytteeier på Eidsbugarden!
Et helt spesielt hytteområde.
Nedenfor følger en liten orientering om Eidsbugarden Velforening.EIDSBUGARDEN VELFORENING

Litt historie

Eidsbugarden Velforening (EV) er en forening for hytte- og tomteeiere i Eidsbugarden-området. Velforeningen ble startet i 1974 under navnet Mjølkedøla Vel. Den ble etter hvert utvidet til å dekke begge hytteområdene og fikk i 1978 navnet Eidsbugarden Vel.

De første årene etter starten var en svært travel tid for foreningen. Utbyggeren Andstor fulgte ikke opp alle sine forpliktelser i henhold til avtalen, og EV måtte gå til sak på vegne av hytteeierne. Resultatet ble blant annet opparbeiding av en egen vinterparkeringsplass på Tyin og en økonomisk erstatning for andre saker som ikke var fulgt opp fra Andstors side. Erstatningssummen på mer enn 300 000 kroner er en viktig grunn til at Velforeningen fremdeles har en ganske god økonomi.